Obsah supplementa 1 / 2010

Nová léčiva / Nové indikace

Nimesulid pro lokální aplikaci

MUDr. Martina Olejárová, CSc. 

Profily léčiv

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva  

Golimumab

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.  

Tocilizumab

MUDr. Heřman Mann

Farmakoterapeutické postupy

Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Léčba časné revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Postavení biologické léčby v terapii ankylozující spondylitidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. 

Léčba glukokortikoidy indukované osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Současné přístupy k léčbě osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Postavení parathormonu v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Martin Žůrek; doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Neintervenčné sledovanie pacientov s reumatoidnou artritídou liečených parenterálnym metotrexátom

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.; MUDr. František Máliš, CSc.; doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc.; prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Etanercept v monoterapii vs kombinace s methotrexátem u časné revmatoidní artritidy – výsledky studie COMET

MUDr. Jiří Slíva

Stroncium ranelát ve vztahu k mineralizaci kosti u žen s osteoporózou

MUDr. Jiří Slíva

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky