Obsah supplementa 1 / 2011

Nová léčiva / Nové indikace

Lidokain ve formě náplasti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Doležal T.

Profily léčiv

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko

Sublinguální fentanyl – nová forma opioidu pro léčbu průlomové bolesti

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Projekt PARMA


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky