Obsah čísla 5 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Nová léčiva / Nové indikace

Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.*; MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.**; MUDr. Petr Mitáš; MUDr. Ivana Krajsová, MBA**; Ing. Jiří Trnka, Ph.D.***,†; MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.***; MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††; prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Ofatumumab

MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Thiotepa

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Andrea Bobeková*; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.*

Doporučené postupy

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Zprávy z klinických studií

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky