Obsah čísla 5 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu – kazuistika

MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem ve 3. linii

MUDr. Ondřej Venclíček; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Petronela Výrostková

Nová léčiva / Nové indikace

Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.; MUDr. Petr Mitáš; MUDr. Ivana Krajsová, MBA; Ing. Jiří Trnka, Ph.D.†; MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††; prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky v léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke; prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Volasertib (BI 6727) a jeho možné uplatnění v protinádorové léčbě

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Profily léčiv

Ofatumumab

MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Thiotepa

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Andrea Bobeková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Doporučené postupy

Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoterapie karcinomu tračníku, rektosigmoidálního spojení a rekta

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Pohled chirurga na současnou léčbu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a na léčbu těchto nemocných v České republice

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Přehled současné netransplantační léčby chronické myeloidní leukemie (CML)

MUDr. Adam Kuba; MUDr. Peter Rohoň; doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Klodronát: bisfosfonát s nízkou nefrotoxicitou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Aktuální pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Kateřina Kubáčková

Postavení liposomálního doxorubicinu v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Současný stav a perspektivy terapie cílené na kost

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková

Biologická léčba v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu: nákladná, ale účinná?

Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Optimální využití lokálních kortikoidů a imunomodulátorů v dlouhodobé léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Nina Benáková

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Komentář ke studii

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Komentář ke studii

MUDr. Martina Tošková

Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Zprávy z klinických studií

Nanočástice s pingyangmycinem u metastáz do mízních uzlin

Terpinen-4-ol navozuje apoptózu u buněk NSCLC

Peptoidy: budoucnost farmacie?

Význam polyfenolů čaje u glomerulonefritidy

Interakce warfarinu s brusinkami

Zvýšený apoptotický účinek lonidaminu v kombinaci s oxidem arsenitým

Azacitidin po transplantaci hematopoetických kmenových buněk: studie RELAZA

Mutace EGFR a účinnost docetaxelu u karcinomu plic

Opakovaná léčba erlotinibem u NSCLC

Antivirová aktivita proteasomového inhibitoru VL-01

Chondroprotektiva v prevenci karcinomu plic – studie VITAL

Alemtuzumab po transplantaci plic

Konsolidační léčba ambulantně léčených pacientů s akutní myeloidní leukemií clofarabinem

Antagonisté inhibitorů apoptózy v léčbě NSCLC

Vinorelbin ve formě liposomů

Vliv tiotropia na mortalitu a výskyt exacerbací u CHOPN

Doxazosin GITS v léčbě nykturie u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Vliv praziquantelu na tvorbu plicních granulomů u schistozomiázy

Význam rifampinu v léčbě těžké legionelové pneumonie

Asterosaponin 1: budoucnost u karcinomu plic?

Léčba bolesti u karcinomu plic

Inhalační podání carboplatiny u nemocných s NSCLC


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky