Obsah supplementa 1 / 2012

Editorial

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kazuistiky / Klinická praxe

Syndrom CINCA – nejzávažnější onemocnění ze skupiny kryopyrinopatií

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Kazuistika dospělé pacientky se Stillovou chorobou léčené anakinrou

MUDr. Kateřina Jarošová

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Současný stav a novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Profily léčiv

Belimumab v terapii systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Bosentan v léčbě systémové sklerodermie

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.; MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Terapie abataceptem po selhání chorobu modifikující léčby revmatoidní artritidy

MUDr. Liliana Šedová

Doporučení pro biologickou léčbu revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Febuxostat – nové možnosti v léčbě dny

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Neuropatická bolest v revmatologii

MUDr. Olga Šléglová

Farmakoterapie bolesti v revmatologii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Léčba postmenopauzální osteoporózy – přehled léčiv a strategie jejich použití

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Inhibice RANKL při léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Současná pozice stroncium ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění a perspektivy jeho dalšího uplatnění

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Výsledky léčby intravenózním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie DIVA

Výsledky léčby perorálním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie MOBILE

Od klinických studií ke každodenní praxi

MUDr. Tomáš Hála

Ovlivnění rentgenové progrese revmatoidní artritidy adalimumabem – integrovaná analýza studií PREMIER a DE019

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Komentář ke studiím

MUDr. David Suchý

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Komentář ke studii

MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Zvýšení účinnosti léčby methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky