Obsah čísla 4 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreózou

Doc. MUDr. Jiří Špác; MUDr. Karola Balšíková

Ovlivňuje modulace tepové frekvence prognózu pacienta s ICHS?

MUDr. Eva Motyková; doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Nomegestrol acetát + estradiol: nová kombinovaná perorální antikoncepce

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Amlodipin a bisoprolol – nová fixní kombinace v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Zprávy z kongresů

Novinky z kongresu Americké diabetologické asociace 2012

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Linagliptin v léčbě diabetu v roce 2012 – novinky a perspektivy

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.;MUDr. Pavel Trachta;MUDr. Monika Urbanová

Profily léčiv

Oralair

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Levodropropizin – nové antitusikum

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

nebivolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. *;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Bisacodyl ve formě čípků

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Současné možnosti farmakoterapie hypothyreózy

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Srovnání sitagliptinu a analog GLP-1 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radka Benešová

Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC *;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **

Rozdílný vliv inhibitorů ACE a AT<sub>1</sub>-blokátorů na mortalitu pacientů: perindopril v terapii hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Zkušenosti s vildagliptinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Kombinace simvastatin/ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Nová antitrombotika

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET-AF

Zprávy z klinických studií

Sirolimové stenty u diabetiků: studie CREATE

Vliv metforminu na proces učení a paměť

Nová léčiva u chronické obstrukční nemoci plic

Význam makrolidů u chronických zánětů dýchacích cest

Statiny v léčbě CHOPN?

Acetazolamid jako stimulant dýchání

Vliv roflumilastu na metabolismus glukózy

Molekulární mechanismy působení tiotropia v léčbě CHOPN

Mangiferin v kombinaci se sitagliptinem v léčbě diabetu


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky