Obsah čísla 5 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. *;Mgr. Zbyněk Bortlíček **; Mgr. Karel Hejduk **;prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. ***;prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.† ****;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. *****;doc. MUDr. František Salajka, CSc. ******;MUDr. Leona Koubková *******;MUDr. Marcela Tomíšková *;MUDr. Ivona Grygárková *****;MUDr. Libor Havel ****;MUDr. Michal Hrnčiarik ******;MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. ********;MUDr. Dimka Sixtová *********;MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.**********;MUDr. Helena Čoupková ***********;MUDr. Kateřina Košatová ************

Zprávy z kongresů

Profily léčiv

vemurafenib

MUDr. Denisa Vitásková;MUDr. Hana Procházková-Študentová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Zprávy z klinických studií

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky