Obsah monografie Renální karcinom / 2010

Organizace a kvalita onkologické péče – KOC správná volba?

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík; RNDr. Ondřej Májek; RNDr. Tomáš Pavlík; prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Karcinom ledvin dospělých – epidemiologie, rizikové faktory a histologické třídění

MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

Diagnostika nádorů ledvin

MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Michal Standara

Chirurgická léčba nádorů ledvin

MUDr. Petr Stránský; doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.; MUDr. Viktor Eret; MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.; MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.

Radioterapie karcinomu ledvin

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Ludmila Hynková; MUDr. Jana Zitterbartová

Přehled systémové léčby metastazujícího karcinomu ledviny

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Současné postavení cytokinové léčby v terapii karcinomu ledviny

MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

Postavení biologické léčby v terapii metastazujícího renálního karcinomu – cílená léčba

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Jana Halámková

Mechanismus rezistence pfii léčbě renálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Racionální sekvenční léčba generalizovaného světlobuněčného nádoru ledvin

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Nákladová efektivita biologické léčby metastazujícího karcinomu ledviny

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Budoucnost léčby renálního karcinomu

MUDr. Kateřina Kubáčková


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky