Obsah monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Gastrointestinální stromální tumor – epidemiologie a charakteristika

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Histopatologická a molekulární charakteristika a diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů

Mgr. Alena Augustiňáková; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Chirurgická léčba pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Mgr. Petr Kysela. Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Ivo Novotný

Léčba pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Adjuvantní terapie imatinibem u gastrointestinálních stromálních tumorů

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

reGISTer – klinický registr českých a slovenských pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.; ing. Petr Brabec

Mezioborová spolupráce při diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Zdeněk Linke

Pacienti s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem léčení biologickou terapií

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Významná účinnost imatinib mesylátu u gastrointestinálního stromálního tumoru s multiorgánovým metastatickým postižením

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Eskalace dávky imatinib mesylátu v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru po iniciální progresi onemocnění

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Kazuistika pacientky s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Hana Študentová; MUDr. Radim Formánek


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky