Obsah monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Biologická léčba HER2-pozitivních nádorů v roce 2010 a 2011

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010–2011

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; ing. Petr Brabec; ing. Pavel Kožený, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Novinky v histopatologickém vyšetřování karcinomu prsu

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Jan Laco, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.

Poznámky k chirurgické léčbě karcinomu prsu

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Je adjuvantní léčba trastuzumabem u malých nádorů prsu HER2-pozitivních vhodná?

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Nové možnosti léčby karcinomů prsu s pozitivitou HER2 (ErbB2) a hormonálních receptorů

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Trastuzumab v terapii pokročilého karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Adjuvantní radioterapie a trastuzumab u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Perspektivy v léčbû HER2-pozitivních karcinomů prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Testování HER2/neu u karcinomu žaludku – nová výzva i naděje?

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Tomáš Rozkoš; MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Trastuzumab v léčbû metastatického karcinomu žaludku

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Nákladová efektivita trastuzumabu ve světle nejnovějších poznatků

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky