Obsah monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Epidemiologie bakteriální rezistence, příčiny a mechanismy vzniku, praktický dopad

MUDr. Magdalena Horníková

Rezistence grampozitivních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

MUDr. Vojtěch Hanulík; MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková

Rezistence gramnegativních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková; MUDr. Vojtěch Hanulík

Rezistence bakterií v biofilmu

Ing. Veronika Holá, Ph.D.; doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Testování citlivosti bakterií – správná laboratorní praxe

MUDr. Václava Adámková

Možnosti řešení problému rezistence bakterií k antibiotikům

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky