Obsah monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Editorial

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Screening, diagnostika, klasifikace a terapie hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Kristýna Hlavová; doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Mgr. Petr Kysela; doc. MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Vladimír Procházka; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina; MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková

Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Tomáš Andrašina; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MBA; MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Aleš Neumann; MUDr. Lenka Ostřížková

Možnosti farmakoterapie hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Postavení sorafenibu v současné medikamentózní léčbě hepatocelulárního karcinomu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Dlouhodobé přežití pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem léčeného sorafenibem

MUDr. Martin Kupec; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Léčba hepatocelulárního karcinomu – kazuistika

MUDr. Petr Priester; MUDr. Eugen Kubala

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky