Obsah monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Editorial

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Historie registru neuroendokrinních nádorů v České republice

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí – histologická klasifikace

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Diagnostické postupy u neuroendokrinních nádorů

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.; MUDr. Petra Holečková; MUDr. Miroslav Pála

Chirurgická léčba neuroendokrinních gastroenteropankreatických nádorů

MUDr. Jan Hlavsa; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina; MUDr. Karel Starý

Možnosti farmakoterapie gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů

MUDr. Jiří Tomášek

Neuroendokrinní nádory včera, dnes a zítra

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

První zkušenosti s léčbou pankreatických neuroendokrinních tumorů sunitinibem

MUDr. Lenka Ostřížková

Everolimus v léčbě neuroendokrinního karcinomu pankreatu

MUDr. Oldřich Louthan

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky