Obsah čísla 3 / 2013

Kazuistiky / Klinická praxe

Biologická léčba při ankylozující spondylitidě

MUDr. Sevda Augustinová;MUDr. Věra Vlasáková

Profily léčiv

tofacitinib

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

saxagliptin

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Doporučené postupy

Doporučené postupy v léčbě diabetického makulárního edému – současné pohledy

Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. *,**;MUDr. Radka Švancarová *;MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D. ***; MUDr. Jan Studnička, Ph.D. ****

Farmakoterapeutické postupy

Infliximab v léčbě ankylozující spondyloartritidy – výsledky studie INFAST

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Alendronát – stále důležitý článek léčby osteoporózy

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Přehled dlouhodobě působících antipsychotik

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Principy tvorby protilátek

Mgr. Iva Novosádová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Komentář ke studii

MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.

Komentář ke studii: Jaká je evidence o účinnosti chondroitin sulfátu jako léku?

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Porovnání účinnosti biologických léků u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala léčba konvenčními DMARDs

Vliv ASU na radiografickou progresi osteoartrózy kyčle – studie ERADIAS

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Komentář k dlouhodobé extenzi studie GO-REVEAL

MUDr. Jiří Štolfa

Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Komentář ke studii

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Komentář ke studiím

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Zprávy z klinických studií

Význam selenu u zánětlivých stavů v revmatologii

Úloha glykosylace u zánětlivých onemocnění

Vareniclin v kombinaci s jinými léčivy v terapii závislosti na nikotinu

Současné možnosti farmakoterapie závislosti na nikotinu

Escitalopram v kombinační léčbě poruch afektivity

Melatonin v léčbě bipolární afektivní poruchy

Vitamin C a riziko postherpetické neuralgie

Protizánětlivé a analgetické účinky vitaminu C

Příznivý vliv vitaminu D u těhotných žen

Adenosin – nejen antiarytmikum

Perospiron versus aripiprazol v léčbě schizofrenie

Sklerostin: nadějné místo zásahu v léčbě artritidy?

Potenciál kvartérních amonných bází v léčbě osteoporózy

Ovlivnění koncentrací magnezia při léčbě poruch afektivity


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky