Obsah monografie Léčba metastatického karcinomu ledviny / 2013

Karcinom ledvin dospělých – epidemiologie, rizikové faktory a histologické třídění

MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

Diagnostika nádorů ledvin

MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Michal Standara; MUDr. Jiří Vašina

Chirurgická léčba nádorů ledviny

MUDr. Petr Stránský; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; MUDr. Viktor Eret, Ph.D.; MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.

Radioterapie karcinomu ledviny

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Jana Zitterbartová; MUDr. Pavel Krupa

1. linie léčby generalizovaného renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

2. linie léčby metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Kateřina Kubáčková

Možnosti sekvenční léčby metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Helena Tušková; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Novinky z ASCO 2013: renální karcinom

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus ve 2. linii paliativní bioterapie u nemocného s metastazujícím renálním karcinomem s klinicky závažnými projevy paraneoplastické polyglobulie

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Everolimus vs. sunitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu – studie RECORD-3


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky