Obsah monografie Léčba sarkomů měkkých tkání / 2013

Maligní mezenchymové nádory - Histopatologická klasifikace sarkomů měkkých tkání

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Chirurgická léčba sarkomů měkkých tkání

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Místo radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Martin Straka; MUDr. Jaromír Richter; MUDr. Lukáš Adamčík; MUDr. Jiří Bartoš; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Postavení chemoterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová; MUDr. Beatrix Bencsiková; MUDr. Štěpán Tuček; MUDr. Andrea Jurečková

Pazopanib v léčbě sarkomů měkkých tkání

MUDr. Denisa Vitásková; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Doporučení Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO) pro léčbu sarkomů měkkých tkání

MUDr. Kateřina Kubáčková


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky