Obsah monografie Léčba pokročilého karcinomu prsu / 2014

Epidemiologická data o karcinomu prsu u žen v České republice – zdroj poučení

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Je biopsie z metastáz v současné době nutná pro další terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu?

MUDr. Markéta Palácová

Otázky adekvátní chirurgické radikality v léčbě mamárního karcinomu

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Radioterapie v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Milan Brychta; Ing. Mgr. Pavla Buřičová

Hormonální léčba pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu – stupňovitá cesta k hormonální rezistenci

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu

MUDr. Dagmar Brančíková; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Karel Dvořák, CSc.; MUDr. Luboš Minář; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Petr Szturz, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Kontroverze v léčbě metastatického karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – hormonální léčba v porovnání s chemoterapií

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie a hormonální léčby

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Vliv hormonální léčby na kostní zdraví u pacientek s karcinomem prsu

MUDr. Lucie Betlachová

Metastatický hormonálně dependentní karcinom prsu – doporučené postupy, nebo jen obecné léčebné principy ve světle nových poznatků?

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Michal Vočka; MUDr. Martin Matějů

Rezistence vůči hormonální léčbě karcinomu prsu a možnosti jejího překonání

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus v léčbě pokročilého ER-pozitivního karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Novinky a perspektivy v léčbě hormonálně dependentního metastatického karcinomu prsu

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky