Obsah monografie Karcinom prostaty / 2014

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu karcinomu prostaty v ČR z pohledu urologa

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Nové horizonty v léčbě metastatického karcinomu prostaty z pohledu klinického onkologa

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty a peníze

Prof. MUDr, Jindřich Fínek. Ph.D.

Screening karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Diagnostika karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Biomarkery u karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Chirurgická léčba vysoce rizikového karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Hormonální léčba karcinomu prostaty

MUDr. Michaela Matoušková; doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Zevní radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Patofyziologie rozvoje kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Postavení hormonální léčby v terapii kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Kazuistika pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčeného enzalutamidem po předchozí léčbě docetaxelem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky