Obsah čísla 1 / 2015

Kazuistiky / Klinická praxe

Záměna inhalačního systému lékárníkem a její potenciální vliv na kontrolu astmatu a stabilizaci CHOPN – výzkumný projekt metodou Delphi

MUDr. Viktor Kašák; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Petr Kubec; doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.; doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.; prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.; MUDr. Ester Seberová; doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.; MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Macitentan, tkáňově specifický duální antagonista endotelinových receptorů, v léčbě plicní arteriální hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Fixní kombinace dapagliflozin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Nová fixní kombinace v klinické praxi v ČR: candesartan + amlodipin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Nová možnost léčby nekontrolovaného bronchiálního astmatu

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kudela

Kombinace pioglitazonu a alogliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Kombinace statinu s fibrátem, tentokrát fixní

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Profily léčiv

Fixní kombinace canagliflozin + metformin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Studie ACCORD-Lipid, postprandiální lipemie a kardiovaskulární riziko: výsledky a aktuální interpretace

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Zahájení inzulinoterapie a titrace bazálního inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu – studie PEGASUS

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Vildagliptin a jeho postavení v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Farmakologická léčba chronického srdečního selhání

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Roflumilast a jeho klinický prínos pre pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

MUDr. Štefan Laššán, PhD.; MUDr. Monika Laššánová, PhD.

Empagliflozin a současné postavení inhibitorů SGLT2 v terapii diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA

Apixaban má komplexní spektrum indikací

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Duální bronchodilatace indacaterol/glykopyrronium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Léčba arteriální hypertenze u diabetiků

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Nízkomolekulární hepariny

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Základní farmakologie inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Dabigatran v léčbě a prevenci rekurentní hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Co může nabídnout termostabilní epoprostenol v klinické praxi?

MUDr. David Ambrož; prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Postavení kombinace fluticason/formoterol v léčbě astmatu - Komentář ke studii

MUDr. Petr Honomichl

Predikce odpovědi na podávání perindoprilu dle výsledku studie EUROPA

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Exacerbace CHOPN při léčbě indacaterolem - Komentář ke studii

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Komentář ke studii - Přichází doba fixních trojkombinací?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Fixní kombinace beclomethason/formoterol s velmi jemnými částicemi u pacientů s těžkým stadiem chronické obstrukční plicní nemoci a anamnézou exacerbací

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Léčba ivabradinem u nemocných s chronickým srdečním selháním: zmírnění příznaků a zlepšení kvality života v klinické praxi

Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Karel Kočí, CSc.

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Vliv vitaminů a polyfenolů na kolísání krevního tlaku

Ranibizumab versus bevacizumab u věkem podmíněné makulární degenerace

Vliv katechinů na postprandiální glykemii

Léčba noční hypertenze u diabetiků

Současné podání GLP-1 a glukagonu ve vztahu k příjmu potravy

Intenzivní léčba diabetu a dlouhodobá mortalita

Intravitreální dexamethason versus bevacizumab u diabetického makulárního edému

Kontrola hypertenze u těhotných žen

Fenylefrin v léčbě hypotenze u žen rodících císařským řezem

Lenvatinib v léčbě karcinomu štítné žlázy

Spironolacton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Renální denervace versus intenzifikovaná farmakoterapie u rezistentní hypertenze

Riociguat v léčbě plicní hypertenze spojené s diastolickým selháním: studie DILATE-1

Antihypertenzní účinky nebivololu

Význam blokády mineralokortikoidních receptorů u nemocných s diabetem

Přínos blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron při autosomálně dominantní polycystóze ledvin

Antidepresiva a riziko idiopatické plicní hypertenze

Benralizumab v léčbě akutního astmatu

Nesteroidní agonisté glukokortikoidních receptorů v léčbě astmatu?

Omalizumab v léčbě kopřivky: studie ASTERIA I


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky