Obsah čísla 1 / 2015

Kazuistiky / Klinická praxe

Záměna inhalačního systému lékárníkem a její potenciální vliv na kontrolu astmatu a stabilizaci CHOPN – výzkumný projekt metodou Delphi

MUDr. Viktor Kašák *; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. **;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.***; MUDr. Irena Krčmová, CSc.****;MUDr. Petr Kubec *****;doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.******;doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.*******;prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.********; MUDr. Ester Seberová*********;doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.**********; MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.***********

Nová léčiva / Nové indikace

Profily léčiv

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Zprávy z klinických studií

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky