Obsah supplementa 2 / 2015

Editorial

Roztroušená skleróza – výrazný pokrok v léčbě v posledních dvou desetiletích

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

alemtuzumab

MUDr. Ivana Kovářová

Profily léčiv

dimethyl fumarát

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

natalizumab

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

teriflunomid

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Dlouhodobý účinek interferonu-β1b u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

MUDr. Jiří Piťha

Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Veronika Tichá

Glatiramoidy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová; MUDr. Jana Fabiánová

Farmakoekonomika

Interferony-β v léčbě roztroušené sklerózy

Ing. Klára Kruntorádová; PharmDr. Jiří Klimeš; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky