Obsah monografie Aktuální léčba maligního melanomu / 2015

Editorial

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Histologie maligního melanomu

MUDr. Markéta Trnková

Diagnostika maligního melanomu

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Význam genových mutací pro léčbu melanomu (mutace BRAF)

MUDr. Eugen Kubala

Možnosti radioterapie v léčbě maligního melanomu

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.

Chirurgické postupy v léčbě maligního melanomu

Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; prim. MUDr. Vojtech Chrenko, CSc.; MUDr. Radim Šimůnek

Adjuvantní terapie po chirurgickém odstranění maligního melanomu

MUDr. Michaela Fridrichová

Imunoterapie v léčbě metastatického melanomu

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Cílená léčba pokročilého maligního melanomu

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Kombinační farmakoterapie maligního melanomu

MUDr. Martina Spisarová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Perspektivy v léčbě maligního melanomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Maligní melanom u dětí a adolescentů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Dabrafenib v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Trametinib – pokrok v léčbě maligního melanomu

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Vemurafenib

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky