Obsah čísla 6 / 2019

Fokus: Revmatologie

Zprávy z kongresů

Kazuistiky / Klinická praxe

Minitéma čísla: Neurologie

fremanezumab

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář k profilovému článku – pohled z klinické praxe

MUDr. Irena Novotná

Nová léčiva / Nové indikace

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Zprávy z klinických studií

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky