Obsah čísla 2 / 2021

Zprávy z kongresů

Fokus: Hematoonkologie/hematologie

Kazuistiky / Klinická praxe

Minitéma čísla: Nové možnosti v léčbě karcinomu močového měchýře

Profily léčiv

Alpelisib

MUDr. Lenka Rušinová, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Darolutamid

MUDr. Aneta Rozsypalová, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky