Videa

Postavení atezolizumabu v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Současné postavení atezolizumabu v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí

Postavení alektinibu v léčbě pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Výsledky léčby sunitinibem v 1. linii podle skóre MSKC – analýza dat RENIS

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Webinář – Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (IMFINZI)


ÚvodPřišel čas rozšířit schéma léčby pacientů s neoperovatelným, lokálně pokročilým NSCLC

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHADnes jsme schopni nabídnout pacientům s NSCLC ve stadiu III trojnásobně delší čas do progrese a výrazně delší přežití

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.Farmakoekonomický pohled na léčbu durvalumabem u pacientů s NSCLC

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.Závěr a diskuze
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky