Dabrafenib + trametinib v adjuvantní léčbě pacientů s MM ve III. stadiu - 5leté výsledky studie COMBI-AD

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

PDF článku

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky